Cтворення ЦНАП окремою юридичною особою: варто чи ні?

Cтворення ЦНАП окремою юридичною особою: варто чи ні?

Останнім часом серед представників органів місцевого самоврядування (ОМС), що бажають створити центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), постає питання: чи варто при створенні ЦНАП робити його окремою юридичною особою.
На сьогодні існує два “табори”: ті, хто вважає таку модель ефективною, та ті, хто каже, що ЦНАП, як окрема юридична особа, не гнучка інституція, яка не може оперативно реагувати на проблеми, що вимагають фінансової та/або організаційної підтримки з боку керівництва району/міста/селища/села.

Тож давайте розбиратися.
Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування. Детальні умови утворення ЦНАП визначені у статті 12 цього Закону.
Зокрема, у разі утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру у структурі відповідної міської ради, міської, райдержадміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого центру.
Щодо створення ЦНАП як окремого структурного підрозділу ОМС, то тут також можливі 2 варіанти:
– або це “класичний” структурний підрозділ в структурі виконкому,
– або це окремий виконавчий орган відповідної ради.
В останньому варіанті такий орган, як окрема юридична особа публічного права, утворюється рішенням ради з наділенням відповідних повноважень та з дотриманням вимог Закону України “Про місцеве самоврядування”.
Аналогічна ситуація й у випадках з ЦНАП, утвореними при РДА, тільки утворення таких структурних підрозділів відбувається відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”.

Отже, зі створенням Центру, як окремої юридичної особи, ви отримуєте:
1. самостійність в прийнятті управлінських рішень – наприклад, розподіл премій співробітникам, господарчі питання;
2. можливість оперативно вирішувати проблему або реалізувати перспективну ідею, що в результаті забезпечить більш ефективне функціонування ЦНАП – наприклад, встановлення POS-терміналу,
3. можливість представляти Центр у відносинах з третіми особами (це простіше робити керівнику департаменту/управління/відділу ніж відповідному керівнику органу чи його заступнику) – наприклад, вести діалог з донорськими проектами міжнародної технічної допомоги, безпосередньо отримувати технічну допомогу.
Прикладом ефективного функціонування Центру як окремої юридичної особи є ЦНАП м. Києва.
Але разом із можливостями такий формат роботи несе й зобов’язання.
Як показує практика, створення ЦНАП, як окремої юридичної особи, не завжди є виправданим. Це пов’язано з тим, що крім функціоналу, для реалізації якого такий підрозділ утворюється, виникає потреба забезпечувати виконання й інших допоміжних функцій: на керівника ЦНАП покладається весь спектр обов’язків, пов’язаних з управлінням діяльності цього підрозділу. Керівник ЦНАП на підставі затверджених кошторису та штатного розпису структурного підрозділу самостійно здійснює добір кадрів, розпоряджається коштами, тощо. А сам структурний підрозділ потребує самостійно забезпечувати проведення кадрової роботи, управління фінансовими питаннями, здійснення матеріально-технічного забезпечення (в тому числі і обслуговування комп’ютерної та іншої оргтехніки, підтримку мережі).
Щодо останнього варто зазначити, що всі видатки мають здійснюватися ВИКЛЮЧНО в рамках затвердженого кошторису. Тобто керівник ЦНАП має спрогнозувати УСІ свої потреби, що можуть виникнути протягом року. А, як виявляється, передбачити всі витрати не завжди вдається. Звісно що в кошторис можна вносити зміни, але це дуже обтяжлива процедура в порівнянні з більш мобільною процедурою отримання “додаткових” коштів із “загального бюджету виконкому”.

Отже, можна зробити висновок, що рішення щодо форми організації ЦНАП має прийматися в індивідуальному порядку. Слід попередньо проводити аналітичну роботу та визначати плюси і мінуси від такої форми організації діяльності вашого конкретного Центра.
На таке рішення можуть впливати і політична ситуація в місті/селищі/селі/районі, і загальна структура виконавчих органів ОМС/РДА, і загальні показники щодо кількості населення, кількості послуг, що плануються надаватись, тощо.

Олександр Андрєєв
експерт Офісу реформи адміністративних послуг

cnapadmin