Адміністративні послуги. Навчальний посібник

Адміністративні послуги. Навчальний посібник

Переглянути посібник

Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних з покращанням організації надання адміністративних послуг. Метою посібника є надання лідерам місцевого самоврядування знань про теоретичні та практичні аспекти створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами. У посібнику розкриваються питання державної політики у сфері надання адміністративних послуг, представлений вітчизняній та зарубіжний досвід створення Центрів надання адміністративних послуг.

Практичну цінність для користувачів можуть становити також додаткові матеріали – модельні та інформаційно-аналітичні документи, які стосуються створення і функціонування Центрів адміністративних послуг. Видання укладено на основі практичного посібника «Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності» (2010 р.). Дана версія містить оновлену та адаптовану під тренінгові потреби інформацію. Окрема увага звертається на новації, пов’язані з ухваленням 6 вересня 2012 року Закону України «Про адміністративні послуги». Адресується представникам місцевого самоврядування, а також особам, зацікавленим у створенні зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

cnapadmin