Аналітичні матеріали щодо діяльності ЦНАП (оновлена інформація за І півріччя 2017 року)

Аналітичні матеріали щодо діяльності ЦНАП (оновлена інформація за І півріччя 2017 року)


Аналіз показників якості надання адміністративних послуг у ЦНАП проводився за двома напрямками:

 • Загальний аналіз показників серед усіх ЦНАП;
 • Аналіз показників за чотирма типами ЦНАП.

В аналізі даних показників використовувалась інформація, яка була надана від 713 ЦНАП, які розміщенні по усій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей) станом на 01.04.2017 року.

До показників, які характеризують ефективність надання адміністративних послуг у ЦНАП належать:

 • Кількість послуг, які надаються у ЦНАП;
 • Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП;
 • Середня кількість послуг, які надаються у ЦНАП за один робочий день.

Кількість послуг, які надаються у ЦНАП

Серед рекордсменів по кількості послуг, які надаються у одному ЦНАП – є місто Луцьк та Львів, де надається 325 та 313 послуг відповідно. Ще у 11ЦНАП надається більше 200 послуг.

Якщо аналізувати дані стосовно кількості надання адміністративних послуг із всього переліку ЦНАП, отримаємо наступну інформацію:

 • 3 % – надає більше двохсот послуг;
 • 65% – менше ста послуг.

У середньому за перше півріччя середній приріст кількості послуг, які надаються у ЦНАП – становив +6 послуг. Найбільший приріст послуг спостерігався у ЦНАП  Збаразької РДА (Тернопільська обл.) – + 127 послуги), Вознесенської РДА (Миколаївська обл.) – + 115 послуги, Снятинської РДА (Івано-Франківська обл.) – +87 послуги.

Обсяги наданих послуг у ЦНАП

Ефективність роботи кожного ЦНАП також можна визначити через обсяги наданих у ньому послуг. В середньому щодня у ЦНАП надається 60 послуг (приріст показника за півроку становить +6 послуг/день). Однак, серед них є і рекордсмени, де кількість наданих послуг в день перевищує десятки разів, і може сягати близько 3 тис. і більше наданих послуг за один робочий день. Загалом, у 8 містах України в середньому за один робочих день через ЦНАП та його територіальні підрозділи надається більше 500 послуг – це  місто Київ (3360 послуг/день), Вінниця (2920 послуг/день), Харків (2670 послуг/день), Суми (1620 послуг/день), Чернігів (990 послуг/день), Рівне (920 послуг/день),  Одеса (720 послуг/день), Луцьк (520 послуг/день).

Близько 10% ЦНАП надає більше 100 послуг в день. Середній приріст за І кв. 2017 року наданих послуг населенню за один робочий день серед таких ЦНАП становив –   + 70 послуг. Найбільший приріст показника наданих послуг за один робочий день був у  ЦНАП м. Рівне (+ 300 послуг), м. Сум (+250 послуг), м. Кривий Ріг (+180 послуг).  Близько 77% ЦНАПів щодня надає менше 50 послуг.

Підключення до реєстрів

Надання необхідного переліку адміністративних послуг у ЦНАП можливий лише за наявності доступу до чотирьох основних державних реєстрів:

 • єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • єдиного державного демографічного реєстру;
 • державного земельного кадастру.

Однак, аналіз доступу до таких реєстрів показав, що не всі ЦНАП мають доступ навіть до одного із чотирьох реєстрів. Більше 90% ЦНАП маєть доступ до перших двох реєстрів (91 та 94 відповідно), лише 3 та 8 % мають доступ до третього та четвертого реєстрів відповідно. Фактично 69 ЦНАП 10%  не мають підключення до жодного із реєстрів.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування

Деякі показники роботи ЦНАП регламентуються у нормативно-правових актах, зокрема постановою Кабінету Міністрів України №588 від 01.082013 р. «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» визначено вимоги до загальної площі секторів очікування та обслуговування які знаходяться у ЦНАП. Де зазначено, що загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для центрів, утворених:

 • при виконавчих органах міських рад міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення (які є адміністративними центрами областей та Автономної Республіки Крим), а також при Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях, – не менш як 100 кв. метрів;
 • при виконавчих органах інших міських рад міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення, – не менш як 70 кв. метрів;
 • при виконавчих органах міських міст районного значення, селищних, сільських рад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, – не менш як 50 кв. метрів.

Аналіз цього показника дозволив зробити наступні висновки:

  • серед міст обласних центрів, загальна площа секторів очікування та обслуговування у ЦНАП яких має становити не менше 100 м2,  лише ЦНАП м. Херсон не відповідає даній вимогі.
  • серед міст обласного значення, загальна площа секторів очікування та обслуговування у ЦНАП яких має становити не менше 70 м2, не відповідають даній вимогі 60 ЦНАП (47,6%), у порівнянні із 2016 року ситуація залишилась незмінною;
  • у тих ЦНАП, які утворенні районними державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування (у містах районного значеннях, селища та селах), площа секторів очікування та обслуговування, у ЦНАП яких має становити не менше 50 м2, не відповідають даній вимогі 258 ЦНАП (55%).Загалом площі секторів очікування та обслуговування не відповідаю затвердженому мінімальному значенню у 319 ЦНАП або 45 %.

Кількість призначених адміністраторів

Важливим показником роботи ЦНАП – є кількість призначених адміністраторів. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», (ст. 12 п. 11) час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, і становить:

1) у центрах надання адміністративних послуг, утворених при виконавчих органах міських рад міст, що є адміністративними центрами областей, Автономної Республіки Крим, а також при Київській, Севастопольській міських та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, – не менше шести днів на тиждень та семи годин на день;

2) в інших центрах надання адміністративних послуг – не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день;

3) у територіальних підрозділах центру надання адміністративних послуг та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається органом, що утворив центр надання адміністративних послуг.

При цьому, прийом суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.

Якщо забезпечувати дотримання вимог вище зазначеної статті Закону з режиму роботи ЦНАП, відповідно до вимог трудового законодавства, кількість призначених адміністраторів в одному ЦНАП має бути не менше трьох осіб.

Відповідно до проведеного аналізу цього показника можна зробити наступні висновки:

 • найбільше даному показнику не відповідають ЦНАП, які утворені районними державними адміністраціями – 196 або 42,2% серед ЦНАП даного типу.
 • Загалом з усього переліку не відповідає даному показнику майже 36 % ЦНАП.

Електронізація та технологічна забезпеченість ЦНАП

Важливим елементом, що підвищує якість та швидкість обслуговування у ЦНАП є ступінь їх електронізації. Він визначається наявністю у ЦНАП сервісів які пришвидшують та спрощують процедуру надання адміністративних послуг. До таких додаткових сервісів відносять:

 • електронний документообіг;
 • наявність електронної черги;
 • онлайн консультування;
 • можливість отримання послуг в електронному вигляді (e-services).

Аналіз показав, що близько 10% усіх ЦНАП забезпечені усіма видами додаткових електронних сервісів.

Наявність супутніх послуг

На якість та швидкість надання адміністративних послуг у ЦНАП також впливає наявність у його приміщенні додаткових супутніх послуг – це можуть бути:

 • банківські послуги – наявність у приміщенні ЦНАП банківського відділення чи платіжного терміналу для оплати адміністративних послуг;
 • канцелярські послуги – наявність у приміщенні ЦНАП ксероксу та місця продажу канцелярських товарів;
 • дитяча кімната;
 • вільний Wi-Fi.

Частка таких послуг у ЦНАП є досить низькою. Якщо здійснити оплату за надання адміністративних послуг у платіжному терміналі та відділенні банку, чи за потреби зробити копію необхідного документа не виходячи із приміщення ЦНАП можна у близько 10%, то вільний доступ до мережі Інтернет можна здійснити лише у 8 ЦНАП.

cnapadmin