Оцінка населенням України якості надання адміністративних послуг (2015 рік, а також порівняння з минулими роками)

Оцінка населенням України якості надання адміністративних послуг (2015 рік, а також порівняння з минулими роками)

Опитування проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно  з  соціологічною службою Центру Разумкова  з 14 по 22 листопада 2015 року на замовлення Центру політико-правових реформ в рамках проектів ПРООН “Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг” та “Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства” за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Данії. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Для порівняння наводяться результати:
– опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва  спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в грудні 2014 року на замовлення Центру політико-правових реформ.
– опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру політико-правових реформ у березні 2013 року.
– опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіc» на замовлення Центру політико-правових реформ у березні 2009 року.

Позитивно якість надання адміністративних послуг в Україні загалом оцінюють лише 14% населення, що, однак, на 9% більше, ніж у 2014 р. Водночаc частка тих, хто вважає якість надання послуг поганою, з 2014 р. зменшилась з майже 40% до менш ніж 32%. Ще 37% оцінюють надання адмінпослуг задовільно, що особливо не відрізняється від минулорічних результатів – 35%.
• У 2014 р. по адміністративні послуги зверталась більшість громадян України – 69%. Серед тих, кому доводилося особисто звертатися до органів за певними адмінпослугами, також відносно переважають негативні оцінки: обслуговуванням та наданими послугами задоволені 42%, а не задоволені48%.
• Рівень задоволеності громадян обслуговуванням у конкретних органах влади  свідчить про їхнє неоднозначне ставлення до роботи таких органів. Зокрема, органи з оформлення субсидій, державної допомоги та інших видів соціальної допомоги найчастіше згадувалися як серед тих, роботою яких громадяни задоволені (25%), так і серед тих, діяльність яких населення вважає незадовільним (18%).
Найбільш позитивні елементи при наданні адміністративних послуг, на думку респондентів, це: чіткі пояснення щодо усіх обставин справи та потрібних документів (26%), коректність поведінки посадових осіб (майже 20 %), а також зручні години прийому (15%).

Основні негативні моменти при наданні адміністративних послуг, які були зазначені під час опитування, такі: великі черги (28%), тяганина із розглядом справи (більше 21%), відсутність чітких пояснень щодо потрібних документів і необхідність відвідувати установи кілька разів (18%), а також необхідність ходити до інших інстанцій (13%).
Давати хабарі протягом останніх 12 місяців (зокрема гроші, надання послуг у відповідь, дарунки тощо) задля отримання адміністративних послуг доводилося майже 12% населення, що майже на 1% більше, ніж у грудні минулого року.  Частка тих, хто хабарі не давав, становить 70% (2014 р. – 71%). Фактично не змінилась кількість осіб, хто не захотів відповідати на це запитання, – 18% (2014 р. – 18%).
• Так само, як і у попередніх опитуваннях, хабарі більшою мірою мають «ініціативний» характер. Зокрема, третина населення вважає, що люди дають хабарі тому, що «так простіше і легше вирішити їхні проблеми», але порівняно з 2014 р. поширеність такого пояснення збільшилась на 5%. На другому місці – твердження, що хабарі – «це вже норма нашого життя». Так вважають 20% (ця мотивація знизилася  порівняно з 2014 р. майже на 2%). Окрім цього, 18% населення України зазначають, що люди дають хабарі, бо від них їх вимагають.
Головними дієвими засобами у боротьбі з корупцією, в тому числі у сфері адміністративних послуг, населення і далі вважає заходи карального характеру: звільнення хабарника з роботи без права обіймати посади в органах влади (62%), посилення кримінальної відповідальності чиновників за корупцію (51%).
• Згідно з останнім опитуванням орієнтація населення на більш превентивні та пов’язані із загальною демократизацією суспільства засоби боротьби з корупцією  залишається суттєвою. Серед названих варіантів найбільше відповідей набрали:
– вдосконалення законодавства і ліквідація шпарин для корупції – 30%;
– контроль громадськості за діями влади – 29%;
– широке викриття фактів корупції через ЗМІ – 29%;
– підвищення прозорості та відкритості діяльності органів влади – 26%;
– правове виховання громадян – 24%.
Переважна частина населення і досі не знайома з діяльністю державної чи місцевої влади у сфері надання адміністративних послуг, але частка необізнаних щодо цього громадян продовжує скорочуватись. У 2013 р. таких було 67%, у 2014 р. – 59%, а цьогоріч – 52%. Зростає частка тих, хто знає про створення центрів надання адміністративних послуг (з 21% у 2014р до 25% у 2015р.) та створення офіційних веб-ресурсів щодо адмінпослуг (з 9% – до 11%).
20,5% респондентів зазначають, що в їхньому місті створено спеціальний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Досвід звернення до ЦНАПу за певною послугою у своєму місті мають 35% цих людей і 4/5 із цього числа задоволені його роботою. Якщо порівнювати ці дані з минулорічними, то рівень задоволеності зріс більш ніж на 20%. Незадоволеними роботою ЦНАПу залишились менше 15% осіб, що до нього звернулись.

Отже, на думку Віктора Тимощука, заступника Голови Правління Центру політико-правових реформ: «варто відзначити загальну позитивну динаміку в оцінці якості адміністративних послуг. Якщо минулого року задоволених було менше 5%, то в цьому році більше 14%».

Джерело “pravo.org.ua

cnapadmin