Нормативна база з Е-врядування

Нормативна база з Е-врядування

 1. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
 2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року № 5203-VI (стаття 9, стаття 17)
 3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05. 2003 року № 851-IV
 4. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 року № 852-IV
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 року № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 року № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 614-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року»
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 року № 718-р «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»
cnapadmin