Організація надання адміністративних послуг в ОТГ: результати опитування. Травень 2019 року

Організація надання адміністративних послуг в ОТГ: результати опитування. Травень 2019 року

Організація надання адміністративних послуг в ОТГ: результати опитування. Травень 2019 року

Опитування проводилось Асоціацією ОТГ за методичної та аналітичної підтримки Офісу реформи адміністративних послуг з метою вивчення думки ОТГ щодо організації надання адміністративних послуг.

Географія опитування: 37 міських, 60 селищних та 103 сільських ОТГ.

В опитуванні взяли участь 200 ОТГ – 25% від загальної кількості утворених ОТГ.
Станом на 1 квітня 2019 року в ОТГ утворено 148 ЦНАП, 66 (45%) із яких взяли участь в опитуванні.

Майже половина опитаних ОТГ надає послуги через старост, а саме 45%, що вказує на низьке
використання інституту старост, як елемента системи надання аміністративних послуг на місцевому рівні,
при цьому таке завдання має бути пріоритетним.

Досить великий відсоток опитаних ОТГ, а саме 40%, здійнює надання адміністративних послуг через власні
структурні підрозділи, продовжуючи використовувати кабінетну систему та старі організаційні процеси при
обслуговуванні мешканців ОТГ.

Майже рівними є частки надання адміністративних послуг через власні ЦНАП та ЦНАП РДА – 33% та 30%
відповідно, при тому 16% опитаних ОТГ взагалі не планує утворювати власні ЦНАП, що вказує на низьку
інституційну спроможність таких ОТГ в організації надання адміністративних послуг для їх мешканців.

Основними причинами не бажання утворювати власний ЦНАП серед опитаних ОТГ є: відсутність достатньої
кількості коштів, щоб відкрити новий ЦНАП (40%), брак кваліфікованих кадрів (25%) та брак приміщень для
ЦНАП (29%). 21% опитаних стверджує, що відсутня державна підтримка в організації роботи ЦНАП.

Найважливішими послугами, які потрібно надавати на місцевому рівні є адміністративні послуги, надання
яких вже давно запроваджено через ЦНАП, а саме послуги із реєстрації місця проживання (94%) та
реєстрації нерухомого майна (82%). Також важливим є надання послуг, які на даний час лише поодиноко
надаються через ЦНАП, це – соціальні послуги (82%) та земельні послуги (73%).

Водночас більшість опитаних ОТГ не вважають за доцільне надавати послуги МВС та ДАБІ через ЦНАП. За важливість надання
таких послуг через ЦНАП зазначили лише 22% та 23% опитаних ОТГ відповідно.

Простота запровадження адміністративних послуг через ЦНАП майже обернено пропорційно корелюється
із важливістю надання таких послуг у ЦНАП. Так, наприклад, 23% опитаних зазначили про важливість
надання послуг МВС у ЦНАП, при цьому 70% опитаних зазначили про складність запровадження такої
послуги у ЦНАП.

93% опитаних зазначили про необхідність в обміні досвідом у сфері надання адміністративних
послуг. Найкраще проводити такий обмін через організацію навчальних поїздок до ОТГ, де ЦНАП вже
відкрито, про це зазначили майже 70% опитаних ОТГ, при цьому ефективність проведення конференцій із
обміну досвідом відмітила лише половина опитаних.

Лише 38% опитаних ОТГ мають досвід співпраці із програмами та проектами міжнародної технічної допомоги, із них майже 90
співпрацюють із програмою ULEAD, 11% і – з GIZ та 5 % із ПРООН. Загалом 90% опитаних зацікавлені у такій співпраці.

У разі використання результатів дослідження, посилання на Асоціацію ОТГ
та Офіс реформи адміністративних послуг є обов’язковим.

Valeriia