ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ ЦНАП! ВІДПОВІДІ НА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ ЦНАП! ВІДПОВІДІ НА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ ЦНАП! ВІДПОВІДІ НА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

 I. Реєстрація земельних ділянок.

II. Виправлення технічних помилок ДЗК

III. Видача витягу ДЗК

 

 

І. Реєстрація земельних ділянок

 1. Документація із землеустрою

Види документації із землеустрою та їх склад визначені статтею 25 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 №858.

Більшість видів документації із землеустрою, які подаються до органів Держгеокадастру через відповідні центри надання адміністративних послуг, це:

 • проекти землеустрою;
 • технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 

 1. Погодження документації із землеустрою, як окрема адміністративна послуга.

Погодження документації із землеустрою передбачено статтею 30 Закону України «Про землеустрій», статтею 186-1 Земельного кодексу України і здійснюються територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр).

При цьому, статтею 186 Земельного кодексу України визначені види документації які підлягають погодженню.

Подання документації із землеустрою на погодження, відповідно до пункту 17 статті 21 Закону України «Про землеустрій», як отримання окремої адміністративної послуги, здійснюється розробниками такої документації через відповідні центри надання адміністративних послуг і, в переважній більшості, on-line через кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника.

 

 1. Державна реєстрація земельних ділянок, як адміністративна послуга, що надається через центри надання адміністративних послуг та on-line.

Державна реєстрація земельних ділянок, відповідно до статті 202 Земельного кодексу України, статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та пунктів 109, 110, 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру, здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р надання адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру здійснюється через відповідні центри надання адміністративних послуг.

Додатково Порядком ведення Державного земельного кадастру передбачена можливість подання документації із землеустрою на державну реєстрацію земельної ділянки on-line.

 

 1. Склад, зміст та необхідний перелік документів для реєстрації земельної ділянки. Особливості надання адміністративної послуги центрами надання адміністративних послуг.

Заяву про державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», подає замовник (власник/користувач земельної ділянки) відповідної документації із землеустрою.

До відповідного центру надання адміністративних послуг подається заява про державну реєстрацію земельної ділянка встановленого зразка, оригінал документації із землеустрою та документація із землеустрою у формі електронного документа.

Якщо на державну реєстрацію земельної ділянки подається документація із землеустрою в результаті чого утворюються декілька ділянок, то подається і відповідна кількість заяв про державну реєстрацію.

 

 1. Строк державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Відкриття Поземельної книги. Практичні навички при поданні та видачі заявнику відповіді (підписання заяви ДЗК, сторінок Поземельної книги, видача витягу).

Державна реєстрація земельної ділянки, відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру здійснюється протягом 14 днів з дня реєстрації відповідної заяви шляхом відкриття Поземельної книги.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Звертаємо увагу, що орган Держгеокадастру, за результатами здійснення державної реєстрації земельної ділянки повертає відповідному центру надання адміністративних послуг примірник документації із землеустрою з відміткою про державну реєстрацію, витяг з Державного земельного кадастру, електронний файл, а також надає заяву створену за допомогою програмного забезпечення ДЗК та сторінки відкритої Поземельної книги.

В свою чергу, відповідний центр надання адміністративних послуг при видачі заявнику примірника затвердженої документації із землеустрою, витягу з Державного земельного кадастру та електронного файлу подає на підпис заявнику заяву створену за допомогою програмного забезпечення ДЗК та сторінки відкритої Поземельної книги та повертає (заяву та сторінки Поземельної книги) до органу Держгеокадастру.

 

ІІ. Виправлення технічних помилок ДЗК

 1. Платність/безоплатність надання адміністративної послуги із внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру чи виправлення технічної помилки.

Загальні положення щодо внесення змін до відомостей про земельну ділянку, з якими найчастіше звертаються громадяни до центрів надання адміністративних послуг, визначені статтею 26 Закону України «Про Державний земельний кадастр» і здійснюються на безоплатній основі (стаття 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» плата стягується виключно за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення і становить 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (249,73грн).

 

 1. Особливості подання документів щодо внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру/виправлення технічних помилок у відомостях Державного земельного кадастру. Найчастіші зміни до відомостей Державного земельного кадастру.

Заява про внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру затверджена у додатку 12 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, а заява про виявлення технічної помилки у додатку 29 цього ж Порядку.

При цьому, відповідно до пунктів 70, 71, 72 Порядку ведення Державного земельного кадастру заяви про внесення відомостей (змін до них) повинні містити стислий зміст.

Як правило, стислий зміст заяви заповнюється заявником самостійно на першій сторінці заяви.

Найбільш поширеними змінами з якими звертаються заявники це приведення у відповідність виду використання земельної ділянки, адреси земельної ділянки, переведення одиниць виміру площі з кв.м. у га.

В даному випадку, заявник крім заяви про внесення відомостей (змін до них) подає також документи на підставі яких необхідно внести вірні відомості.

Слід наголосити, що внесення відомостей (змін до них), виправлення технічних помилок здійснюється виключно територіальними органами Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, а подання заяв власниками або землекористувачами земельних ділянок.

 

 1. Внесення коду цільового призначення, як окремий вид внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру. Підстави внесення КВЦПЗ. Пакет документів (лист Держгеокадастру).

Внесення коду цільового призначення земельної ділянки, як адміністративної послуги, здійснюється через заяву про внесення відомостей (змін до них) Державного земельного кадастру.

При цьому, при заповненні відповідної заяви заявник (власник/користувач або довірена особа) самостійно визначає код цільового призначення. Здебільшого це стосується фізичних осіб, земельні ділянки яких розташовані в межах садового товариства, гаражних кооперативів та відведених для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд.

В таких випадках до заяви додатково надаються документи,  які підтверджують право власності/користування земельною ділянкою.

Стосовно юридичних осіб до заяви про внесення відомостей (змін до них) додається лист Держгеокадастру, в якому попередньо визначено код цільового призначення земельної ділянки.

 

 

 1. Строк надання адміністративної послуги із внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру та її результат

Відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідних документів.

 

ІІІ. Видача витягу ДЗК

 1. Платність/безоплатність надання відомостей Державного земельного кадастру у формі витягу

Відповідно до статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» за витяг з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (96,5 грн.).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр» надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безоплатно.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.

При цьому, у разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Такі заяви розглядаються у позачерговому порядку.

 

 1. Подання документів для отримання відомостей Державного земельного кадастру у формі витягу, якщо земельна ділянка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Випадки необхідності отримання такої адміністративної послуги та особливості заповнення заяви.

Наприклад, для отримання містобудівних умов та обмежень проектування будівництва, як адміністративної послуги, що надається Департаментом містобудування та архітектури, серед відповідного пакету документів також подається витяг з Державного земельного кадастру.

У випадку, коли земельна ділянка ще не зареєстрована, а заявнику необхідно отримати офіційну інформацію з Державного земельного кадастру, то через центри надання адміністративних послуг подається заява затверджена у додатку 42 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (про надання відомостей) разом із документом про сплату адміністративного збіру за витяг з Державного земельного кадастру. На другій сторінці заяви кадастровий номер не зазначається.

Результатом адміністративної послуги є лист Держгеокадастру.

 

 1. Видача витягу з Державного земельного кадастру

Підсумовуючи можна зазначити, що отримати витяг з Державного земельного кадастру мають право будь які юридичні та фізичні особи. При цьому органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування отримують такі витяги безкоштовно, якщо зазначаються підстави надання відповідної інформації.

Перелік органів виконавчої влади можна знайти на офіційному сайті Кабінету Міністрів України в розділі «Уряд і органи влади»

 

 1. Щодо використання запитів нотаріусів

Відповідно до статті 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус  –  це  уповноважена  державою  фізична  особа,  яка
здійснює  нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі,  державному   нотаріальному   архіві   або   незалежну   професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають   юридичне   значення,   та  вчиняє  інші  нотаріальні  дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Статтею 46-1 цього ж Закону передбачено, що  нотаріус  під  час  вчинення  нотаріальних  дій  з  нерухомим майном,    об’єктом    незавершеного    будівництва    обов’язково використовує  також  відомості  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру.

Також статтею 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлено, що право на отримання відомостей з Державного земельного кадастру мають нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій, пов’язаних з об’єктами нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та особи, які відповідно до закону здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час проведення такої реєстрації.

Слід зазначити, що нотаріуси інколи вказують на необхідність нумерації аркушів витягу та його прошиття.

Статтею 47 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що документи, викладені на двох і більше аркушах,  що подаються для вчинення нотаріальної дії,  повинні бути прошиті у спосіб,  що унеможливлює  їх  роз’єднання  без порушення цілісності,  а аркуші пронумеровані   (крім   випадків,   коли   такі  документи  видані (отримані)  за  допомогою  єдиних та державних реєстрів, відомості яких  обов’язково  використовуються  нотаріусом  під  час вчинення нотаріальної дії).

Державний земельний кадастр, відповідно до статті 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Таким чином, при наданні відомостей Державного земельного кадастру у формі витягу прошивати та нумерувати сторінки не потрібно.

 

З повагою,  Офіс реформи адмінпослуг.

Valeriia