Назад до вибору ПЗ

Сьогодні, в час, коли об’єднані територіальні громади активно створюються, перед ними постає багато питань щодо якісних ІТ інструментів  які б допомагали більш ефективно працювати на надавати  послуги громадянам не лише якісно, але й в найкоротший строк. Одним з таких питань є ведення реєстру територіальної громади, з яким пов’язано багато  популярних послуг: реєстрація/знаття з реєстрації місця проживання, довідка про перелік зарєстрованих осіб за адресою, отримання державної допомоги при народженні дитини та інші.  Багато об’єднаних громад відклали електронізацію реєстру на пізниший термін, та користуються  застарілими інструментами, починаючи від паперових носіїв і закінчуючи веденням рестрів в найбільш простих електронних форматах, таких як, наприклад, таблиці Microsoft Office Excel. За словами представників Державної міграційної служби України (ДМС), значна кількість громад останнім часом взагалі перестали надавати інформацію до ДМС  за старою схемою – на електронних носіях інформації, при цьому не приєднавшись до більш сучасного рішення від ДМС – доступу  до єдиної інформаційної системі ДМС з використанням віддаленого доступу через web інтерфейс. Доступ до нової системи будь-яка громада може отримати безкоштовно. Хоча закон “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання” та постанова Кабінету Міністрів від 2 березня 2016 р. № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”  й вимагає від органів місцевох влади надавати данні щодо місця реєстрації осіб до ДМС України, але, нажаль, ці законодавчі акти не передбачають дієвих важилів впливу на місцеві громади за невиконання цих вимог. Все це в фінальному рахунку дуже ускладнює процеси упорядкування питань пов’язаних з  реєстрацією місця проживання громадян в нашій країні.

Процес децентралізації є незворотнім, тому громади все частіше дивляться на комплексні інформаційні системи та обирають децентралізовані  ІТ решення, в тому числі для ведення реєстру громади.  Чим чіткіше сформавано в громаді бачення її розвитку, тим більш вибагливішими є вимоги до функціональних можливостей ІТ систем, які допомагають в досить стислий строк спростити бізнес-процеси в багатьох сферах життя громади: фінансовій, інформаційній, організаційнй, бюджетній, медичній освітній та інших. Тому реєстр громади можна розлядати і купувати не тільки як окремий програмний продукт, але й в складі більш складної ERPS (прим. англ. Enterprise Resource Planning System — Система планування ресурсів підприємства). Кожна громада сьогодні може вибирати продукт, як кажуть, “на своє розуміння та гаманець”. На сьогодні, ринок ІТ рішень для ведення реєстру громади активно розвиваеється, та вже створені продукти швидко вдосконалюються та розширюють свій функціонал . Деякі місцеві органи влади використовують власні ІТ підрозділи для створення власних ІТ систем, або активно доробляють продукти, які були створені в минулому. Як правило, такі рішенні є доволі специфічними, питання прав власності на такі продукти не завжди впорядковані належним чином, на багатьох з них не побудована комплексна система захисту інформації (КСЗІ) (про це детальніше в розділі Захист інформації) – тому такі системи не розглядаються розробниками для проширення на інші громади. Громади-першопрохідці, які вже користуються сучасними комерційними програмними рішеннями  не тільки активно  діляться досвідом експлуатаціії такими продуктами з іншими громадами, але й їх досвід та зауваження стають основою для подальшого вдосконалення цих продуктів компаніями-розробниками. Всі подібні рішення є доволі гнучкими інструментами ведення реєстру громади, мають якісний АРІ (програмний інтерфейс), який дозволяє налаштувати взаємодію та обмін інформацією з іншими інформаційними система як в межах одінєї громади, так і через мережу Інтернет з будь-якою іншою системою, яка також має АРІ. Деякі системи при наявності відповідного обладнання можуть считувати інформацію про особу з паспорту громадянина у вигляді ID картки, що значно скорочує час обслуговування при зверненні грмадян за тією чи іншою послугою. Звісно, на нашому сайті ми представили не всі наявні на ринку рішення – лише ті, інформацію про які компанії-розробники подали на момент написання цієї статті. Всі інші зацікавлені компанії ми запрошуємо надати інформацію шляхом заповення відповідної анкети,  і ми додамо ваш програмний продукт до нашої підбірки.

Захист інформації. Відповідно до чинного законодавства України і вимог окремих нормативних документів, зокрема Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та Закону України “Про захист персональних даних” обов’язковому захисту інформації підлягає: інформація, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги по захисту якої встановлені законом, в т.ч. персональні дані громадян.
Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) – сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Організаційні заходи є обов’язковою складовою побудови будь-якої КСЗІ. Інженерно-технічні заходи здійснюються в міру необхідності.

Треба відмитити, що, на жаль, при створенні та експлуатації систем, які містять чутливу інформацію, а саме у нашому випадку – персональні дані громадян, мова про забезпечення відповідного рівня захисту цієї інформації  йде не завжди в першу чергу. Деякі комерційні програмні продукти вже мають відповідний сертифікат КСЗІ, деякі мають сертифікат КСЗІ на криптографічний модуль. Іншими словами, компанії добре обізнані з сучасними інформаційними загрозами та активно працюють в напрямку посилення безпеки. Але тут хотілося б наголосити на такому моменті: КСЗІ повинна бути побудована в кожному конкретному випадку встановленя програмного продукту в громаді, бо вона стосується не лише програмного продукту, але й технічного та адміністративного забеспечення на місці екслуатації. В більшості випадків необхідно вжити й відповідні інженерно-технічні заходи. Інженерно-технічні заходи – сукупність спеціальних технічних засобів та їх використання для захисту інформації. Вибір інженерно-технічних заходів залежить від рівня захищеності інформації, який необхідно забезпечити. Інженерно-технічні заходи, що проводяться для захисту інформаційної інфраструктури організації, можуть включати наступне: використання захищених підключень, міжмережевих екранів, розмежування потоків інформації між сегментами мережі, використання засобів шифрування і захисту від несанкціонованого доступу. У разі необхідності, в рамках проведення інженерно-технічних заходів, може здійснюватися установка в приміщеннях систем охоронно-пожежної сигналізації, систем контролю і управління доступом.

Розуміючи той факт, що шлях до побудови КСЗІ для невеликих громад це досить коштовний, але необхідний крок, на цьому шляху спеціалісти компаній-постачальників програмних продуктів повинні надавати широку консультативну підтримку для вживання хоча б мінімальних заходів безпеки  серед яких зокрема можуть бути: наявність відповідного структурного підрозділу або особи, що несе відповідальність за організацію заходів з інформаційної безпеки, процедури та політики повинні не лише бути документально формалізовані, але й доведені до розуміння всіх осіб, що працюють з чутливими данними. Треба відповідально ставитись до технічних питань, таких як розташування серверних кімнат в охоронній зоні приміщень, наявність сигналізації, ретельний контроль доступу до приміщень де зберігається та обробляються персональні данні громадян, треба мати сейфові шафи відповідного рівня безпеки для зберігання будь-яких носіїв, що містять персональні данні. Не зайвим буде нагадати про обов’язкове використання лише ліцензійного програмного забезпечення, особливо антивірусів на серверах та робочих станціях, та невідкладно встановлювати всі оновлення, бажано використовувати двофакторну аутентифікацію на робочих станціях та багато іншніх моментів. Найкращім шляхом для посилення безпеки є співпраця з спеціалізованими компаніями з інформаційної безпеки, сертифіковані спеціалісти яких проведуть аудит з інформаційної безпеки та  допоможуть на шляху побудови КСЗІ.